Онлайн форум
Kuwait
Kuwait

kwd/usd

3.2747
Тікелей бағам
0 (0.07%)
Өзгерту
29 October 2020
Уақыт 19:51:00
0 (0.02%)
Өзгерту / 3 ай
0 (1.29%)
Өзгерту / 6 ай
0 (0.69%)
Жылдық ауытқу

18 Karat Gold

13
Тікелей бағам
0 (0%)
Өзгерту
22 September 2020
Уақыт 15:01:45
1 (7.14%)
Өзгерту / 3 ай
2 (18.18%)
Өзгерту / 6 ай
2 (18.18%)
Жылдық ауытқу

Kuwait

Көрсеткіш Мәні Қор Алдыңғы Төмен Биік Өзгерту % Өзгерту Уақыт Диаграмма
National Bank Of Kuwait Sak 845 5.74T - 845 845 5.00 0.60% 2020/10/29 Уақыт 19:05
Kuwait Finance House 662 5.02T - 662 662 3.00 0.46% 2020/10/29 Уақыт 19:05
Mobile Telecom 586 2.54T - 586 586 1.00 0.17% 2020/10/29 Уақыт 19:05
Boubyan Bank K.S.C 598 1.81T - 598 598 0.00 0.00% 2020/10/27 Уақыт 19:04
Agility Public Warehousing 666 1.27T - 666 666 1.00 0.15% 2020/10/29 Уақыт 19:05
Commercial Bank Of Kuwait 500 965.33B - 500 500 0.00 0.00% 2020/10/16 Уақыт 19:04
Mabanee 648 716.10B - 648 648 6.00 0.93% 2020/10/29 Уақыт 19:05
Gulf Bank Of Kuwait 221 641.85B - 221 221 2.00 0.91% 2020/10/29 Уақыт 19:05
Burgan Bank 207 542.43B - 207 207 0.00 0.00% 2020/10/27 Уақыт 19:04
Ahli United Bank KSC 277 540.16B - 277 277 0.00 0.00% 2020/10/27 Уақыт 19:04
Kuwait Telecm Co 860 429.46B - 860 860 15.00 1.78% 2020/10/29 Уақыт 19:05
Warba Bank 238 374.85B - 238 238 4.00 1.71% 2020/10/29 Уақыт 19:05
Human Soft Holding 2919 355.11B - 2919 2919 1.00 0.03% 2020/10/29 Уақыт 19:05
Al-Ahli Bank Of Kuwait 200 321.18B - 200 200 0.00 0.00% 2020/10/27 Уақыт 19:04
National Mobile Telecom 620 310.72B - 620 620 9.00 1.45% 2020/10/29 Уақыт 19:05
Qurain Petrochemical 294 300.28B - 294 294 3.00 1.03% 2020/10/29 Уақыт 19:05
Kuwait Projects 155 280.92B - 155 155 0.00 0.00% 2020/10/27 Уақыт 19:04
Boubyan Petrochemical 540 272.35B - 540 540 2.00 0.37% 2020/10/29 Уақыт 19:05
National Industries 181 258.44B - 181 181 1.00 0.55% 2020/10/29 Уақыт 19:05
Kuwait Int Bank 207 211.05B - 207 207 2.00 0.98% 2020/10/29 Уақыт 19:05
Salhiah RE 400 197.75B - 400 400 2.00 0.50% 2020/10/29 Уақыт 19:05
Mezzan Holding Co 617 187.90B - 617 617 0.00 0.00% 2020/10/25 Уақыт 19:03
Commercial RE 101 182.26B - 101 101 0.00 0.00% 2020/10/25 Уақыт 19:03
Kuwait Cement 223 158.99B - 223 223 3.00 1.36% 2020/10/29 Уақыт 19:05
Aviation Lease&Finance 160 152.33B - 160 160 1.00 0.63% 2020/10/29 Уақыт 19:05
Gulf Cable&Electrical 630 132.26B - 630 630 1.00 0.16% 2020/10/29 Уақыт 19:05
Gulf Insurance 614 114.34B - 614 614 0.00 0.00% 2020/10/27 Уақыт 19:04
Jazeera Airways 568 113.60B - 568 568 0.00 0.00% 2020/10/27 Уақыт 19:04
National Petroleum Svcs 1150 111.55B - 1150 1150 0.00 0.00% 2020/10/18 Уақыт 19:04
National Real Estate 74 111.37B - 74 74 0.00 0.00% 2020/10/27 Уақыт 19:04
National Investments Co 136 108.51B - 136 136 2.00 1.49% 2020/10/29 Уақыт 19:05
Al-Tamdeen Investment 300 102.55B - 300 300 0.00 0.00% 2020/10/22 Уақыт 19:05
Tamdeen RE 254 102.14B - 254 254 0.00 0.00% 2020/10/27 Уақыт 19:04
Alimtiaz Investment 98 101.21B - 98 98 0.00 0.00% 2020/10/27 Уақыт 19:04
Commercial Facilities 180 91.41B - 180 180 0.00 0.00% 2020/10/27 Уақыт 19:04
Advanced Technology 600 90.00B - 600 600 0.00 0.00% 2020/10/13 Уақыт 19:05
Kuwait Real Estate Co 98.6 88.27B - 98.6 98.6 0.00 0.00% 2020/10/27 Уақыт 19:04
Al-Ahleia Insurance 425 87.61B - 425 425 0.00 0.00% 2020/10/27 Уақыт 19:04
Integrated Holding 368 80.96B - 368 368 2.00 0.55% 2020/10/29 Уақыт 20:06
Portland Cement 781 78.27B - 781 781 2.00 0.26% 2020/10/29 Уақыт 19:05